"Zij zijn de pijlers voor zakelijk succes!"

Een effectief personeelsbeleid vormt de basis voor een goed functionerende organisatie.

Wij ondersteunen u bij alle zaken rondom:

 • Instroom (werving en selectie)
 • Doorstroom  (functioneren en beoordelen, ziekteverzuim, etc.)
 • Uitstroom (ontslag en outplacement)

Wij bieden deze diensten aan op uurbasis, maar het is ook mogelijk om een P&O abonnement af te sluiten. 
Dit abonnement is er in verschillende varianten, beginnend bij een telefonische helpdesk tot de volledige uitbesteding van uw P&O afdeling.

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel ons 0545-479630.

Lees meer...

Beheersing van ziekteverzuim

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om de regie te voeren in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP), veelal doet u dat door een overeenkomst met een Arbo-dienst af te sluiten. Ieder jaar weer kunt u bepalen of u tevreden bent met de huidige aanbieder door al dan niet de samenwerking met uw Arbo-dienst te continueren. Tot 1 oktober heeft u in de meeste gevallen de gelegenheid het contract met uw Arbo-dienst op te zeggen, zodat u per 1 januari van ieder jaar weer een frisse wind door uw organisatie kunt laten waaien. Misschien wel samen met ons!

Het alternatief: “De Maatwerkregeling”!

Door de samenwerking met gecertificeerde bedrijfsartsen en andere professionals hebben wij onze huidige P&O dienstverlening uitgebreid met de coördinatie en beheersing van het ziekteverzuim binnen uw organisatie.

Tool voor Verzuimbeheer

De gegevens van uw medewerkers worden opgenomen in ons Poortwachter volgsysteem . Op het moment dat er een melding van u of uw medewerker binnenkomt, start de registratie. Na 4-6 weken wordt (indien wenselijk eerder) een afspraak gemaakt met onze bedrijfsarts die een spreekuur inpland, een probleemanalyse opstelt en indien nodig wordt de arbeidsdeskundige ingeschakeld. Bij langdurige ziekteverzuim begeleiden wij u en uw medewerker en bewaken wij de procedure om er zeker van te zijn dat het dossier Poortwachterproof is. Het hele traject kunt u ook zelf online volgen: u kunt rechtstreeks op ons systeem inloggen via pc, tablet of mobiel om te zien wat de vorderingen en afspraken zijn. Alle gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Wat zijn uw voordelen?

 • Eenvoudige eerste melding van verzuim, geheel volgens de wettelijke regels en verplichtingen.
 • Snelle en adequate actie door gecertificeerde bedrijfsartsen en andere professionals.  
 • Volledige en actuele registratie tijdens de verzuimperiode.    
 • Korte lijnen met specialisten die uw organisatie kennen.
 • Uitsluitend facturering van een deskundige als er bij ziekteverzuim actie ondernomen moet worden.
 • U betaalt niet meer mee aan veelal hoge overheadkosten van grote Arbo-iensten.                                          
 • Optioneel meeliften met ons uitgebreide P&O dienstverlening.

Heeft u vragen en wilt u meer informatie over ons Poortwachter volgsysteem en onze manier van verzuimbegeleiding van u en uw medewerkers! Bel ons gerust en vraag naar Lonneke Boschker of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., een afspraak is snel gemaakt.

Tel: 0545-479630

Lees meer...

Re-integratie 1e en 2e spoor

Samen staan we er voor u!

Als werkgever bent u in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter verplicht om in het eerste verzuimjaar inspanningen te doen om uw uitgevallen medewerker terug te begeleiden naar de bedongen arbeid. In het tweede ziektejaar bent u samen met uw medewerker verplicht om re-integratie Tweede spoor op te starten. Dit betekent dat u samen een andere werkplek bij een andere organisatie gaat zoeken. 

Wij hebben veel expertise opgebouwd binnen de verzuimpreventie en de verzuimbegeleiding. Op basis van deze ervaring hebben we een speciaal programma ontwikkeld dat een vlotte en duurzame terugkeer van de werknemer voorop stelt. Het programma is op maat gemaakt en volgt de kaders van Wet verbetering Poortwachter.

De doorlopende begeleiding van uw medewerker gebeurt door een vast team van specialisten en bestaat uit een arbeids- en organisatiepsycholoog, een register arbeidsdeskundige, een jobfinder en een P&O specialist als casemanager.

Het plan van aanpak vertoont een helder tijdspad en is opgebouwd uit de volgende onderdelen.

Fase 1: Re-integratie Eerste spoor /  interne re-integratie

In samenspraak met werkgever en medewerker worden diensten ingezet die een snelle en effectieve re-integratie bewerkstelligen. Begeleiding is gericht op het hervatten van het werk en weer volledig kunnen functioneren. De 1 op 1 (voortgangs-) gesprekken kenmerken zich door een actieve sturing en motiverende ondersteuning. De focus ligt op het zo spoedig mogelijk en duurzaam hervatten van de bedongen arbeid.

Conform de richtlijnen zal er eens per zes weken rapportage worden opgesteld om tot een sluitend dossier te komen. Onze kracht ligt in adequaat reageren en korte communicatielijnen. 

Fase 2: Re-integratie Tweede spoor /  externe re-integratie  

Als gebleken is dat een terugkeer binnen de eigen organisatie niet tot de gewenste mogelijkheden behoort. Wordt na het eerste verzuimjaar (52 weken) of zoveel eerder als noodzakelijk gestart met re-integratie Tweede spoor. Binnen dit gedeelte van het traject gaat het om de oriëntatie op de arbeidsmarkt en netwerk- en sollicitatievaardigheden. Activiteiten die we samen ondernemen zijn: 

 •  Opstellen van een arbeidsmarktprofiel
 •  Analyse en advies aanvullende studie of opleiding
 •  Netwerkcontacten benutten en jobhunting
 •  Begeleiding bij vacatureselectie en training in alle belangrijke vacatureplatforms
 •  Vertaling van wensen en capaciteiten naar een optimaal CV
 •  Voorbereiding op sollicitatiegesprek (gespreksvaardigheden en houding) 

Heeft u nog vragen over het eerste of tweede spoor! Neem dan gerust contact met ons op en vraag naar Lonneke Boschker. Of stuur uw mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel: 0545-479630

Lees meer...

Organisatieontwikkeling en Verandermanagement

Veranderingsprocessen vragen om specifieke vaardigheden. Dat geldt ook voor vernieuwing van organisaties. 
We zijn expert in dit vakgebied en daar laten wij u graag gebruik van maken! 
Met bruikbare tips en praktische middelen ondersteunen wij u bij het realiseren van verandering en daarmee het behalen van betere resultaten van uw onderneming. 

 

Uw huidige organisatie is het vertrekpunt. Van daaruit zoeken we met u naar mogelijkheden om positieve verandering te realiseren. 
Daarbij verliezen we de factor 'mens' en de menselijke emoties natuurlijk niet uit het oog. Uw medewerkers zijn immers de belangrijkste pijlers voor het succes van uw onderneming.

Wij bieden ondersteuning bij de volgende organisatorische processen:

 •     Organisatieontwikkeling
 •     Procesbegeleiding
 •  Managementbegeleiding en ontwikkeling
 •  Verandermanagement
 •  Bedrijfsopvolging
 •  Ontwikkelen en implementeren van strategisch HRM-beleid

Voor meer informatie vraag dan naar Wies Bol of neem  contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel ons 0545-479630.

Lees meer...

Log in or Sign up